Arkipelago Arcana

Det Svävande Riket expanderar sin domän. Storkrig bryter ut i arkipelagen.

En rättmätig arvinge, en fallen krigare, en rebell, och deras vänner försöker alla förverkliga sina öden.

När morgondimman skingras blottas slaglinjerna; det lilla smuggelskeppet i korselden skjuts i sank och våra hjältar är i vattnet…

Följ med på ett hisnande äventyr bland slagskepp, fregatter, flygdragoner, svävande öar, och lindormar!

Björn Wärmedal

Scenarioförfattare