De Arbetslösa

Välkomna till arbetsförmedlingens kvällskurs, Vägen till ett jobb. En kurs för långtidsarbetslösa som behöver hjälp och stöd för att hitta sin plats i samhället och ett jobb.

Författare

Mårten Forsmark

System

Bureau 13

Svårighetsgrad

Enkelt

Genre

Lättsam skräck