Haparanda-Narvik: i ockupanternas spår
Krig rasar i Europa och ett annars lugnt Sverige har skakats av en oförklarlig händelse, ett tåg med soldater och materiel har försvunnit spårlöst. Några veckor har nu gått och allt fler börjar tro att det är utländska intressen som ligger bakom detta då inga spår alls har hittats. I ett slutgiltigt försök att lösa detta har en grupp militärpersonal och statliga undersökare skickats ut längs samma sträcka för att se om några som helst spår kan hittas. Resan bär från Haparanda in i de djupa norrländska skogarna, mot en händelse vars utgång skulle kunna ha en påverkan på krigets utgång.

Året är 1941 och runtom i Europa drabbar stormakter samman i det som kommer att kallas det andra världskriget. Trots att Sverige själva inte är indragna i kriget är spänningarna i landet påtagliga efter att ett tåg med medicinsk materiel och skadade soldater försvunnit på vägen från Haparanda till Narvik. Till följd av detta valde militären att stänga ner alla storskaliga transporter längs med denna sträcka, av rädsla för fler incidenter. Av politiska skäl har man valt att fortsätta skicka mindre transporter med minimal, men väl förberedd, personal då transporterna måste fortsätta komma fram.

Ni är den första sådana grupp som kör på rälsen igen efter försvinnandet och har för ett tag sedan lämnat Haparandas tågstation bakom er. Utanför breder den dimmiga norrlandsskogen ut sig när ni rullar mot en händelse vars utgång kan få ödesdigra konsekvenser för krigets utgång.

Detta är ett Lovecraftianskt skräckscenario som använder sig av vissa historiska inslag från tiden som kanske kan anses känsliga för vissa personer. Scenariot är för en grupp om 3-5 spelare och är skrivet för att använda Call of Cthulhu Sverige.

Författare

Andreas Granath

System

Call of Cthulhu Sverige

Svårighetsgrad

Avancerat

Genre

Lovecraftiansk skräck

Kansli

Information

Hitta hit

Schema

Kostnad

Meny

Sova

Att göra

Rollspel

Aktiviteter

Tävlingar

Föreläsningar

Streaming

Anmälan

Deltagaranmälan

Scenarioinlämning

Spelledaranmälan

Bli konventshjälte

Kontakt

Konventstelefon

Konventsmejl

Möjliggörare