Röda skorpionens gille
Som medlemmar i gillet tjänar ni pengar genom att välja bland de olika uppdragen på anslagstavlan.

-Nå, vänner, vad ska vi ägna åt oss idag? Kom så ser vi vad gillesmästaren har för olika uppdrag på anslagstavlan.
Spelarna väljer fritt bland några olika uppdrag. Det går att ni hinner med fler än ett utifrån vad som händer. Beroende på vad ni väljer kan ni behöva döda monster eller använda kluriga lösningar i en konflikt.

Författare

Christel Johansson

System

baserat på gamla D&D

Svårighetsgrad

Enkelt

Genre

Fantasy

Kansli

Information

Hitta hit

Schema

Kostnad

Meny

Sova

Att göra

Rollspel

Aktiviteter

Tävlingar

Föreläsningar

Streaming

Anmälan

Deltagaranmälan

Scenarioinlämning

Spelledaranmälan

Bli konventshjälte

Kontakt

Konventstelefon

Konventsmejl

Möjliggörare