SSS 1 – Generation Becerell

Det sägs att det en gång fanns en levande värld, där människor bodde i hus, i städer. Med
jobb, liv och ett samhälle. Men den världen finns inte längre. Numer stryker zonsluskar runt i
radioaktiv röta och kämpar varje dag för överlevnad mot ohyggliga missfoster födda av
radieringen. Små grupper av zonsluskar brukar hålla ihop i hopp om att kunna skydda
varandra. I området Umä belägen i zonen Bottenväster sägs det ligga en hemlig bunker som
håller hemligheter många skulle döda för. En plats som kallas Say War Sku Lah. Dit är en
grupp sluskar på väg för att finna dess hemlighet.

Författare

John Jonsson

System

Eget

Svårighetsgrad

Avancerat

Genre

Överlevnad